בית אבות בירושלים נווה הורים - לוגו
.. ..
02-6403333 ​☏  •  עברית
Neveh Horim stuff

Neve Horim Staff

 • CEO – Mr. Avituv Zelkin 
 • Vice-President – Mrs. Lea Cohen Saban
 • Medical Manager – Dr. Reuven Freedman, M.D.
 • Nursing Manager – Mrs. Avital Djerassi Pepper
 • Social Array Manager – Mrs. Esti Eisenman
 • Occupational Manager – Mrs. Lea Levi
 • Occupational Therapy Manager – Mrs. Dina Shalif
 • Physiotherapy Manager – Mrs. Irina Zarini
 • Head Nutritionist – Mrs. Yael Caduri
 • Payroll Accountant – Mrs. Michal Hen
 • Bookkeeper – Mr. Noa Shultz
 • Maintenance Manager – Mr. Avi Badihi
 • Housekeeper – Mrs. Etti Lozda
 • Secretary – Mrs. Hagit Bentabo
 • Kitchen Manager – Mr. Ahman Alian
 
Neve Horim Golden-Age Home
בית אבות בירושלים נווה הורים - לוגו
כל הזכויות שמורות ©
 
..